Hopancı Bıçaklı, D. ve Yılmaz, M. (2018) “Kemoterapi Alan Onkoloji Hastalarında Yaşam Biçimi Davranışları, Besin Tüketim Sıklıkları ve Riskli Beslenme Alışkanlıkları”, Journal of Nutrition and Dietetics, 46(3), ss. 230-239. doi: 10.33076/2018.BDD.315.