Ateş Özcan, B. ve Saka, M. (2018) “Fonksiyonel Konstipasyonu Olan Yetişkin Bireylerin Posa, Sıvı ve Vitamin Mineral Alımlarının Değerlendirilmesi”, Journal of Nutrition and Dietetics, 46(3), ss. 220-229. doi: 10.33076/2018.BDD.314.