İnan Eroğlu, E. ve Ayaz, A. (2018) “Gıda Katkı Maddelerinin Sağlık Üzerine Etkileri: Risk Değerlendirme”, Journal of Nutrition and Dietetics, 46(3), ss. 311-319. doi: 10.33076/2018.BDD.312.