Tel Adıgüzel, K. ve Samur, G. (2012) “Gebelikte Bitkisel Desteklerin Kullanımı ve Sağlıkla Etkileşimi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 40(3), ss. 239-244. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/274 (Erişim: 8Mayıs2021).