Nişancı Kılınç, F. ve Temizhan, A. (2012) “Obez Bir Bireye Uygulanan Davranış Değişikliği Eğitimi ve Diyet Yönetiminin Vücut Bileşimi ile Metabolik Sendrom Üzerine Etkileri”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 40(2), ss. 197–202. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/268 (Erişim: 13 Nisan 2024).