Saka, M. ve Karataş, E. (2012) “Alzheimer Hastalığı ve Beslenme”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 40(2), ss. 163-169. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/263 (Erişim: 4Mart2021).