Özgür, Özden, Arslan, P. ve Yüce, A. (2013) “Çölyaklı Çocuklara Yapılan Kısa ve Uzun Aralıklı Beslenme Eğitiminin Antropometrik Ölçümler ve Hastalık Bulguları Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 41(2), ss. 107–114. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/213 (Erişim: 17 Haziran 2024).