Keleş, B. ve Göbel, P. (2023) “Adölesanların Akdeniz Diyetine Uyumu ile Duygusal Yeme ve Stres Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(3), ss. 16–25. doi: 10.33076/2023.BDD.1762.