Çiftçi, S. ve Kızıl, M. (2023) “Uyku Kalitesi ile Yeme Bozuklukları Eğilimi Arasında Bir İlişki Var Mı?”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(2), ss. 34–44. doi: 10.33076/2023.BDD.1751.