İçer, M. A. ve Gezmen Karadağ, M. (2023) “Tüketicilerin Helal Gıdaya Yönelik Bilgi, Tutum ve Tercihleri: Gözlemsel Tanımlayıcı Bir Çalışma”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(1), ss. 39–49. doi: 10.33076/2023.BDD.1733.