Onbaşı, Özgün ve Türker, P. F. (2023) “e-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(2), ss. 24–33. doi: 10.33076/2023.BDD.1728.