Yoldaş İlktaç, H., Aktaç, Şule, Hızlı Güldemir, H., Yılmaz Semerci, S., Batırel, S. ve Garipağaoğlu, M. (2023) “Kolostrum ve Olgun Anne Sütünün Makro Besin Ögesi Bileşimini Etkileyen Maternal Faktörler”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(1), ss. 9–17. doi: 10.33076/2023.BDD.1726.