Pak, M. ve Erdem, N. Z. (2023) “Vücut Ağırlık Yönetiminde Tarçın Kullanımının Rolü”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(1), ss. 103–111. doi: 10.33076/2023.BDD.1712.