Pekcan, A. G. (2023) “Dünya’da ve Türkiye’de Besine Dayalı Beslenme Rehberleri: Sürdürülebilir Beslenme Yaklaşımı ve G20 Ülkeleri”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(3), ss. 1–9. doi: 10.33076/2022.BDD.1708.