Küçükkatırcı Baykan, H., Yaşar, Şükran, Kütahneci, E., Yalap, R. ve Şenol, V. (2023) “Anaokulu Menülerinin İyileştirilmesi ve Yemek İsrafının Azaltılması: Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama Araştırma Merkezi Örneği”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(1), ss. 29–38. doi: 10.33076/2023.BDD.1707.