Büyükdere, Y. ve Akyol Mutlu, A. (2023) “Diyetteki Endokrin Bozucular Arasında Bir Obezojen: Akrilamid”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 51(1), ss. 79–85. doi: 10.33076/2023.BDD.1699.