Atik Altınok, Y., Kalkan Uçar, S. ve Çoker, M. (2014) “Glikojen Depo Hastalığı Tip IIIa: Olgu Sunumu”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 42(1), ss. 86-88. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/169 (Erişim: 5Haziran2020).