Kılınç, A. ve Akdevelioğlu, Y. (2023) “Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Öngöstergesi Olarak Antropometrik ve Biyokimyasal İndekslerin Rolü”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(3), ss. 29–39. doi: 10.33076/2022.BDD.1689.