Serçe, H. ve Gökmen Özel, H. (2022) “Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Tarama Araçları: Gerçekler ve Çelişkiler”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(3), ss. 84–94. doi: 10.33076/2022.BDD.1679.