Navruz Varlı, S. ve Mortaş, H. (2022) “Gıda Otomatlarında Bulunan Yiyecek ve İçeceklerin Enerji ve Besin Ögesi İçeriklerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(3), ss. 53–63. doi: 10.33076/2022.BDD.1666.