Asil, E. ve Canbolat, E. (2022) “Üniversite Öğrencilerinde Beden Memnuniyetsizliği ve Etkileyen Faktörler”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(2), ss. 39–47. doi: 10.33076/2022.BDD.1662.