Altun, H. ve Çapar, A. G. (2022) “Kardiyovasküler Hastalıklarda Bağırsak Metabolitlerinin Rolü”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(2), ss. 100–109. doi: 10.33076/2022.BDD.1636.