Çapar Rehman, N. ve Güngör, Özkan (2022) “Hemodiyaliz Hastalarında Uzaktan Malnütrisyon Uygulaması (R-MAPP) Kullanılarak Malnütrisyon ve Sarkopeninin Saptanması”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(2), ss. 10–19. doi: 10.33076/2022.BDD.1593.