Mortaş, H., Köse, S. ve Bilici, S. (2022) “Endüstriyel Olarak Üretilmiş Eritme Peynirlerde Aflatoksin M1 Kalıntılarının Araştırılması: Ankara İli Örneği”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(1), ss. 45–52. doi: 10.33076/2022.BDD.1573.