Kartal, T., Bulut, F. D., Kor, D., Köşeci, B., Celiloğlu, C., Kara, E., Özdemir Dilek, S., Yüksel, B. ve Önenli Mungan, N. (2022) “Herediter Tirozinemi Tip-1 ve Tip-1 Diabetes Mellitus Birlikteliğinde Diyet Yönetimi: Olgu Sunumu”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(3), ss. 115–120. doi: 10.33076/2021.BDD.1546.