Şengüzel, S. ve Yılmaz Akyüz, E. (2022) “Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(1), ss. 27–34. doi: 10.33076/2022.BDD.1545.