Güngör, A. E., Dağ, B., Süzen, B. ve Dağ, A. (2022) “COVID-19 Döneminde Diyetisyenlerdeki Sağlık Anksiyetesi, Koronavirüs Anksiyetesi ve Sağlıklı Beslenme Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(1), ss. 53–62. doi: 10.33076/2022.BDD.1538.