Sukan, B. ve Akbulut, G. (2022) “Zorunlu Göçün Gıda Güvencesi ve Beslenme ile İlişkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(3), ss. 74–83. doi: 10.33076/2022.BDD.1537.