Demirer, B. ve Yardımcı, H. (2022) “İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Diyabet Komplikasyonları Üzerine Etkileri: Bir Derleme”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 50(1), ss. 101–108. doi: 10.33076/2022.BDD.1516.