Özpak Akkuş, Özlem, Asil, E. ve Yılmaz, M. V. (2022) “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bireylerin Beslenme Davranışlarının ve Ortorektik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(3), ss. 29–38. doi: 10.33076/2021.BDD.1514.