Akdemir, İdil ve Köseler Beyaz, E. (2022) “Bariatrik Cerrahi Planlanan Hastaların Yeme Bağımlılığı, Depresyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(3), ss. 19-28. doi: 10.33076/2021.BDD.1498.