Sevim, S., Gümüş, D., Topal, G. G. ve Kızıl, M. (2021) “COVID-19 Pandemi Döneminde Toplu Beslenme Servisi Yapan Farklı Kurumların Menülerinin Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(3), ss. 7–18. doi: 10.33076/2021.BDD.1484.