Pekmez, C. T., Samur, G., Aydemir, Y., Özen, H. ve Yüce, A. (2015) “İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Çocuklarda Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 43(3), ss. 205-212. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/147 (Erişim: 13Mayıs2021).