Özder, F., Ilgaz, F. ve Serel Arslan, S. (2021) “Serebral Palsi’li Çocuklarda Çiğneme Bozukluğunun Klinik ve Nütrisyonel Değerlendirmesi: Olgu Sunumu”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(2), ss. 106–115. doi: 10.33076/2021.BDD.1464.