Kaner, G., Soylu, M., Başmısırlı, E. ve İnanç, N. (2015) “Kayseri’de Mobilya Üretiminde Çalışan İşçilerin Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 43(3), ss. 191–199. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/145 (Erişim: 1 Ekim 2022).