Toprak, K. ve Ergil, J. (2021) “Sarkopenik Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(1), ss. 108-114. doi: 10.33076/2021.BDD.1426.