Koçyiğit, E. ve Gezmen Karadağ, M. (2020) “Diyabette Hiperglisemi Kaynaklı Oksidatif Stresin Moleküler Mekanizması”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(3), ss. 76-83. doi: 10.33076/2020.BDD.1411.