Durduran, Y., Sağdıç, A., Demir, L. S., Uyar, M. ve Yücel, M. (2021) “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(2), ss. 56-64. doi: 10.33076/2021.BDD.1410.