Keleş, G. ve Akçil Ok, M. (2021) “Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(1), ss. 26-35. doi: 10.33076/2021.BDD.1405.