Arslan, M. E. ve Kadı, A. (2020) “Farklı Mandıralarda Üretilen Küflü (Göğermiş) Civil Peynirin Sitotoksik ve Genotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(1), ss. 15-25. doi: 10.33076/2020.BDD.1396.