Kalyoncu, Z. B., Çetiner, Özlem, Balcı, T. N., Eroğlu, Z. B. ve Kutluay Merdol, T. (2020) “Kampüste Sağlıklı Beslenme Ortamına Yönelik Algılar: Ankara/Türkiye’de Özel Bir Üniversitede Yapılan Nitel Araştırma”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(3), ss. 18-38. doi: 10.33076/2020.BDD.1392.