Sipahi, S. ve Demirel, B. (2021) “Sosyal Medyadaki Beslenme ile İlgili Paylaşımların Yetişkin Bireylerin Yeme Tutum ve Davranışlarına Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(1), ss. 57-66. doi: 10.33076/2021.BDD.1389.