Özpak Akkuş, Özlem ve Saka, M. (2020) “Tip 2 Diyabetli Bireylerde Serum D Vitamini, Kalsiyum ve Magnezyum Düzeylerinin Beslenme Durumu ile İlişkisinin Belirlenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(3), ss. 8-17. doi: 10.33076/2020.BDD.1387.