Çıtar Dazıroğlu, M. E. ve Akdevelioğlu, Y. (2021) “Oral Kontraseptif Kullanımının Sağlık ve Serum Mikro Besin Ögesi Seviyeleri Üzerine Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 49(2), ss. 90-96. doi: 10.33076/2021.BDD.1366.