Baysal, I. ve Kızıltan, G. (2020) “Spor Yapan Bireylerin Yeni Besin Korkusu ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(3), ss. 48-55. doi: 10.33076/2020.BDD.1361.