Özcan, Çiğdem ve Kızıl, M. (2020) “İş Stres Düzeyinin Çalışanlarda Beslenme Durumu, Diyet Kalitesi ve Antropometrik Ölçümlere Etkisinin Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(3), ss. 56-64. doi: 10.33076/2020.BDD.1352.