Demirel, B. (2019) “Yazılı ve Görsel Medyada Diyabet ve Beslenme”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47, ss. 129–133. doi: 10.33076/2019.BDD.1324.