Gökmen Özel, H. (2019) “Diyabetli Bireylerde Tıbbi Beslenme Tedavisine Uyum Sorunları”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47, ss. 15–28. doi: 10.33076/2019.BDD.1311.