Yıldırım, A. ve Erge, S. (2020) “Yeni Bir Yaklaşım Olan Aralıklı Açlık Yöntemleri ve Sağlık Üzerine Etkileri”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(3), ss. 102-110. doi: 10.33076/2020.BDD.1291.