Kumru, B. ve Dai, A. (2019) “Dirençli Epilepsi Tedavisinde Modifiye Atkins Diyeti Uygulaması: Olgu Sunumu”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(3), ss. 109-113. doi: 10.33076/2020.BDD.1273.